Podatki o sodelavcih

Peter Bauman
dr. med., spec. urolog

Dr. Bauman se je po zaključku mature na II. Gimnaziji Maribor vpisal na Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer je študij uspešno zaključil leta 2008. Pripravništvo in specializacijo iz urologije je opravil v UKC Maribor, kjer je zaposlen od leta 2010.

Še tekom specializacije in kot specialist redno obiskuje pomembna urološka srečanja, tako doma kot v tujini. V UKC Mariboru se ukvarja z endoskopsko, laparoskopsko in odprto kirurgijo odraslih in otrok.

 

Kolegi ga poznajo kot spretnega in natančnega kirurga, predanega poklicu in pacientom, ki si vedno vzame čas, da prisluhne pacientovim težavam.

Predrag Šainović
dr.med., spec. urolog

Rojen v Beogradu, kjer je tudi končal medicinsko fakulteto. Od leta 2009 je zaposlen v UKC Maribor, na oddelku za urologijo.

Leta 2016 je opravil specialistični izpit s pohvalo. V času specializacije in kasneje se je usposabljal v tujini na področju uretralne kirurgije in rekonstrukcijske urologije ter urološke onkologije. Prav tako je član slovenskega in evropskega urološkega združenja. Največji del svoje dosedanje kariere je posvetil kirurškemu reševanju karcinoma prostate, mehurja, ledvic in uretralni kirurgiji.

Karmen Vizjak Šterman
dr.med, spec. nevrolog

Dr. Karmen Vizjak Šterman se je po opravljeni maturi na Gimnaziji Ormož vpisala na Medicinsko fakulteto v Ljubljani, kjer je študij uspešno zaključila leta 2009. Pripravništvo in specializacijo iz nevrologije je opravila v UKC Maribor, kjer je redno zaposlena na oddelku za nevrološke bolezni.

Že tekom specializacije in kot specialist nevrolog se strokovno izpopolnjuj na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih. V tujini je opravila tečaj elektroencefalografije (EEG). Poglobljeno se ukvarja z epilepsijo, epileptiformnimi motnjami in z bolniki s kognitivnim upadom. Redno sodeluje pri pedagoškem delu Medicinske fakultete Maribor kot neposredni mentor krožečim specializantom.

Področja dela:
– Epileptologija,
– možgansko žilne bolezni,
– kognitivni upad/ demenca,
– Parkinsonova bolezen in druge motnje gibanja,
– nevropatska bolečina,
– periferna nevrologija,
– migrene,
– glavoboli.

Alenka Špes Gorenjak

dr. med., specialist psih.

Dr. Alenka Špes Gorenjak se je po opravljeni maturi na Prvi gimnaziji Maribor vpisala na Medicinsko fakulteto v Mariboru, kjer je študij uspešno zaključila leta 2013. Šestmesečno pripravništvo je opravljala v UKC Maribor in ga zaključila z opravljenim strokovnim izpitom. Leta 2020 je zaključila petletno specializacijo iz psihiatrije, ki jo je opravljala v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana. Tekom specializacije se je dodatno izobraževala na področju psihofarmakoterapije in psihoterapije. Leta 2017 je opravila prvo stopnjo podiplomskega usposabljanja iz vedenjskih in kognitivnih terapij Društva za vedenjsko in kognitivno psihoterapijo Slovenije. Leta 2020 je s pohvalo opravila specialistični izpit iz psihiatrije.

Storitve: Diagnostika in zdravljenje duševnih motenj pri odraslih

Področja dela:
– razpoloženjske motnje (depresija),
– anksiozne motnje (panična motnja, socialna anksiozna motnja, generalizirana anksiozna motnja),
– obsesivno kompulzivna motnja,
– stresne motnje,
– prilagoditvene motnje,
– nespečnost.

Karin Mauko
mag. psih, eduk. vedenjsko kognitivne terapije

Področja dela:
– obvladovanje stresa pri anksioznih motnjah (npr; socialni fobiji, paničnih napadih,..)
– suport ob suicidalnih stiskah
– reševanje obsesivno-kompulzivnih motenj
– jezavost, agresivnost
– pomoč ob depresivnih motnjah, občutkih brez smisla, težavah z nizko samopodobo
– reševanje težav mejne osebnostne motnje (borderline personality disorder)
– družinski, partnerski in drugi medosebni konflikti
– kronične bolečine, psihosocialni suport svojcem ob paliativni negi, žalovanje
– učenje kognitivnih vaj, ter emocionalni suport v različnih stadijih demence
– reševanje čustvenih težav ob postravmatskih stresnih motnjah

Pri svojem delu kombiniram znanja s področja psihologije, kognitivno vedenjske terapije, geštalt terapije, čuječnosti, dihalnih tehnik, mediacije in drugih strokovnih znanj, ki jih uporabljam tako na odrasli, kot otroški populaciji. Moj namen je vzpostaviti kombinacijo različnih pristopov za vzpostavitev posameznikovega psihičnega in telesnega ravnovesja, kjer na podlagi klientovih potreb izberem ustrezen pristop, ter ga implementiram v individualiziran načrt obravnave.

Še nekaj besed o moji delovni karieri. S prvo zaposlitvijo sem se srečala leta 2009, kjer sem se zaposlila v lekarni, kot farmacevtski tehnik. Zaradi želje po psihološkem delu sem se odločila za študij psihologije na Filozofski fakulteti v Mariboru in sem leta 2012 diplomirala, ter leta 2015 magistrirala. Tako sem pridobila znanja in veščine s področja psihologije, analitične sposobnosti, vseskozi pa sem razvijala tudi farmakološka, ter medicinska znanja tekom dela. Izkušnje na področju psihologije sem pridobivala znotraj ZD, UKC-ja, Centra za socialno delo in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše. Imam opravljen strokovni izpit iz zdravstva. Trenutno sem zaposlena v ZD Maribor kot psihologinja (na projektu; Usmerjena integrirana oskrba doma).   Redno se udeležujem strokovnih izobraževanj in sem v teku študija Vedenjsko-kognitivne terapije na Društvu za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije.

Kristijan Jejčič

dr. med., specialist psihiatrije

Dr. Kristijan Jejčič se je po opravljeni maturi na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška vpisal na Medicinsko fakulteto v Mariboru, kjer je študij uspešno zaključil leta 2011. Šestmesečno pripravništvo je opravljal v UKC Maribor in ga zaključil z opravljenim strokovnim izpitom. Leta 2017 je s pohvalo zaključil petletno specializacijo iz psihiatrije, ki jo je opravljal v Univerzitetnem klinične centru Maribor, kjer je trenutno zaposlen na enoti za nadaljevalno in rehabilitacijsko zdravljenje razpoloženjskih in osebnostnih motenj. Tekom specializacije se je dodatno izobraževal na področju bioloških metod zdravljenja (transkranialna magnetna stimualcija in EKT) in psihoterapije.

Od leta 2016 se izobražuje po programu Slovenskega društva za psihoanalitično psihoterapijo, kjer je pridruženi član. Je tudi član Združenja psihoterapevtov Slovenije.

Storitve: Diagnostika in zdravljenje duševnih motenj pri odraslih, psihoanalitična psihoterapija. Storitve nudi v slovenskem in angleškem jeziku.

Področja dela:
– razpoloženjske motnje (depresija),
– osebnostne motnje,
– motnje pozornosti pri odraslih
– anksiozne motnje (panična motnja, socialna anksiozna motnja, generalizirana anksiozna motnja),
– obsesivno kompulzivna motnja,
– stresne motnje,
– prilagoditvene motnje,
– nespečnost.

Violeta Gradišnik
univ.dipl.soc.del.

Zdravljenje odvisnosti od alkohola

Področje dela:

  • Individualni program zdravljenja sindroma odvisnosti od alkohola (SOA)

(uvodni pogovor, motivacijski postopek za vzpostavitev in ohranitev abstinence, informiranje, svetovanje, pripravljalni del zdravljenja – psihoedukacija, poglabljanje v lastno osebnost, krepitev zdravega življenjskega sloga, samouresničevanje)

  • Zdravljenje SOA v terapevtski skupini

(nadaljevanje zdravljenja, krepitev uvida v lastno odvisniško vedenje, prepoznavanje življenjskih odločitev iz različnih zornih kotov, izmenjava dragocenih izkušenj, krepitev spremembe mišljenja, vedenja in čustvovanja)

Priporočamo, da se v proces zdravljenja in psihosocialnega urejanja vključita oba: zdravljenec in njegov svojec.

Gabriela Poljakovič
mag.psih

Dolgoletne profesionalne izkušnje je pridobivala tako v javnem zdravstvu kakor tudi v zasebnem in nevladnem sektorju.

Kot psihologinja v javni zdravstveni mreži se je posvečala predvsem psihološkim intervencijam in svetovanju na področjih:

– individualna, partnerska in skupinska psihoterapija,
– psihološko svetovanje posameznikom, parom in družinam,
– psihološko svetovanje ljudem z različnimi psihiatričnimi motnjami,
– psihološko svetovanje svojcem psihiatričnih pacientov,
– psihodiagnostika,
– vodenje preventivnih delavnic za mladostnike, preprečevanje zasvojenosti, spolna vzgoja in obravnava spolnosti pri najstnikih,
– soočanje z identitetno razvojno krizo,
– premagovanje čustvenih težav
– reševanje obsesivno-kompulzivnih motenj,
– reševanje težav mejne osebnostne motnje (borderline personality disorder),
– psihološka podpora in svetovanje pri depresivnih, anksioznih motnjah.

Gabriela Poljakovič je tudi praktikantka transakcijske psihoanalize v okviru Društva transakcijskih psihoterapevtov pri dr. Zoranu Milivojeviću.