Logopedija

Logopedija se ukvarja s preprečevanjem, odkrivanjem, diagnosticiranjem in zdravljenjem motenj človeške komunikacije. Izraz komunikacija se v tem kontekstu uporablja v najširšem pomenu vsega, kar se nanaša na osebo. Izključuje pa pomene, ki se nanašajo na primer na elektronsko komunikacijo in podobno.

Logopedija kot znanost in poklic opravlja svoje osnovne naloge na področju preprečevanja, ocenjevanja in posredovanja v primerih motenj človeške komunikacije, njihovega zdravljenja in znanstvenega proučevanja. Človeška komunikacija v tem kontekstu zajema vse procese in funkcije, povezane s proizvodnjo govornega in pisnega jezika, pa tudi oblike neverbalne komunikacije.

Počasen govorni razvoj, zaostajanje v govoru in nerazvit govor so diagnoza, povezana z neustreznim govornim razvojem. Terminologija pa se spreminja glede na kronološko starost otroka. Diagnoza zaostalosti govora se nanaša na zaostajanje, medtem ko se govor še razvija, torej do tretjega oziroma četrtega leta starosti. Zaostali govorni razvoj diagnosticiramo pri otrocih, starih od tri do šest, oziroma sedem let. Medtem ko diagnozo nerazvitega govora najdemo pri otrocih, ki so dopolnili šest, sedem let, vendar je njihov govor konceptualno slab, stavki kratki in agramatični. V najtežjih primerih otrok ne samo da ne govori, ampak tudi ne razume govora drugih. Vsekakor je treba imeti v mislih časovno starost otroka, tako da je alele v najhujših primerih mogoče opaziti že pri otroku, starem leto in pol.

Urolog specialist v ambulanti obravnava paciente z obolenji sečil, mehurja in prostate. Pa tudi tiste, ki imajo sum na okužbo s spolno prenosljivimi boleznimi. Po ustrezni diagnostiki svetuje nadaljnjo obravnavo oziroma zdravljenje, ki je lahko ambulantno ali bolnišnično .

je veda medicine, ki deluje na področju obravnave in zdravljenja bolezni sečil pri obeh spolih ter bolezni spolnih organov pri moških. Pregled v

NAŠI SODELAVCI