Plastična oziroma estetska kirurgija

je skupno ime za del kirurgije, ki se ukvarja z oblikovanjem delov telesa ali telesa kot celote.

Poleg spreminjanja zunanjega videza telesa se plastična kirurgija ukvarja predvsem z vračanjem delovanja tkiv in organov, ki so jih prizadele bolezni in poškodbe. Gre za narejanje ali vračanje naravi čim bolj podobne oblike, zgradbe in delovanja, zato govorimo o plastični in rekonstrukciji kirurgiji.

Osnovi dejavnosti plastične kirurgije sta transplantacija (presajanje) in transpozicija (premeščanje) tkiv in organov. K temu pa sodi še vrsta drugih, manjših estetskih in rekonstruktivnih posegov.