Psihiater

Psihiatrija je zdravstvena veda, ki se ukvarja s proučevanjem in zdravljenjem duševnih motenj. Temelji na medicinskem modelu obravnave.

Psihiater je zdravnik, doktor medicine, ki je končal medicinsko fakulteto in opravil specializacijo ter specialistični izpit iz psihiatrije. Ukvarja se z odkrivanjem in zdravljenjem duševnih motenj in bolezni v okviru psihiatrije

Obisk pri psihiatru predstavlja vstopno točko v procesu, v katerem preko spoštljivega odnosa s pogovorom in vzpodbudami pomagamo klientu bolje razumeti svoje misli, čustva, telo, odnose in vedenja. V prijetnem in varnem okolju skušamo skupaj raziskovati in premagovati življenjske težave, v katerih se lahko kadarkoli znajde vsakdo izmed nas. Uvodni posvet je namenjen strokovni opredelitvi problema in usmerjanju k nadaljnjim oblikam terapevtskega sodelovanja.

NAŠI SODELAVCI

Alenka Špes Gorenjak
dr. med., specialist psih.
Več informacij
Kristijan Jejčič
dr. med., specialist psihiatrije
Več informacij