Psiholog

Beseda psihologija je sestavljenka iz dveh delov: gr. psukhe – dih, življenje, duša (lat. psyche – duša oz. um) in logos – veda, doktrina, teorija.

Psihologija je veda, ki na znanstveni način preučuje vedenje ljudi in živali. Preučuje duševne procese, osebnost, vedenje posameznika, njegov odnos do samega sebe in do soljudi (okolice). Pri preučevanju vedenja psihologija uporablja znanstvene metode, s katerimi poskuša ustrezno razlagati, napovedovati in/ali spreminjati vedenje. Preučevanje vedenja lahko poteka v laboratoriju, kjer lahko nadzorujemo preučevane dejavnike, ali pa v naravnem okolju, kjer opazujemo vsakdanje vedenje. . Današnji svet postaja vse bolj zapleten. Priča smo nenehnim spremembam, ki povečujejo potrebe po psihološki pomoči. Od psihologa pričakujemo, da zna odgovoriti na vsa naša vprašanja, povezana s človeškim vedenjem, strokovnimi izzivi, odnosi med strankami, med zaposlenimi in med konkurenti. Pravtako pa se zna poglobiti v našo dušo in nam pomagati najti vzroke naših težav.

NAŠI SODELAVCI

Karin Mauko
mag. psih, eduk. vedenjsko kognitivne terapije
Več informacij
Gabriela Poljakovič
mag. psih.
Več informacij