Tea Ernecl

Tea Ernecl, mag. prof. inkl. ped.

Sem Tea Ernecl, magistrica profesorica inkluzivne pedagogike, z opravljenim strokovnim izpitom s področja vzgoje in izobraževanja. V času študija in pri delu, ki ga trenutno opravljam, sem pridobila ogromno znanja in izkušenj, ki so mi v pomoč pri vsakodnevnem delu. Vseskozi se udeležujem raznovrstnih seminarjev, izobraževanj ter dodatnih usposabljanj. Ob delu, ki ga opravljam sem tudi prostovoljka v društvu Križem rok, ki pomaga socialno ogroženim otrokom in mladostnikom. Delala sem tudi kot prostovoljka v društvu za avtizem Dan in prostovoljno nudila učno pomoč na različnih osnovnih šolah v Mariboru.

Kaj pomeni pojem inkluzija?

Inkluzija pomeni prilagajanje okolja, ne samo otrokom in mladostnikom, temveč tudi odraslim, ki imajo primanjkljaje na posameznih področjih. Inkluzija se ukvarja z vključevanjem posameznikov, ki potrebujejo pomoč v vsakdanjem življenju, v okolje v katerem se nahajajo.

Komu je pomoč inkluzivnega pedagoga namenjena?

Inkluzivni pedagogi izvajamo pomoč za otroke, mladostnike in odrasle, pri katerih so zaznani primanjkljaji na posameznih področjih delovanja.

Področja dela:

 • grafomotorika, fina motorika, matematično področje, govor in jezik,
 • razvoj pozornosti, samostojnosti, organizacije in natančnosti,  
 • razvoj predšolskih in šolskih veščin s poudarkom na branju, pisanju in računanju,
 • izvajanje vaj za vzdrževanje pozornosti in koncentracije, 
 • odprava pomanjkljivosti na področju govora in jezika,
 • izvajanje vaj za prepoznavanje črk, 
 • navajanje na pravilnost in razumevanje prebranega,
 • razvoj bralne pismenosti,
 • iskanje in poučevanje ustreznih strategij za reševanje problemov, za usvajanje in za razumevanje učne snovi,    
 • spodbujanje in uporaba močnih področij kot pomoč pri razvoju področij, kjer so prisotne težave oz. primanjkljaji,
 • razvoj pozitivne samopodobe in občutka lastne vrednosti.
Prostor za igro, učenje in raziskovanje novih stvari.
Prostor za igro, učenje in raziskovanje novih stvari.
Naš prostor.